Populära Kategorier
  • Inga kategorier

Konsthallen Händelsehorisonten

UTSTÄLLNING

Dolda Gudinnor

17 juli 2021 – 29 augusti 2021

En utställning med Tobi Andersson Fägerskiöld, Anna Edsjö, Corinne Ericson, Madeleine Hatz, Sander Neant Falk, Linda Petersson Ödbring, Ulrika Sparre, Malin Ståhl, Camilla Wolgers och Charlotte Åberg. Presentation av konstnärerna och verken (pdf) »

På konsthallen Händelsehorisonten och i Gåxsjö kyrka visas skulptur, måleri, fotografi och film. Performance och musik kommer även att framföras under vernissagen. Teman som tas upp i verken rör sig kring häxor, animism, dold kvinnohistoria, mariakulten, meditation och ickevåld.

Utställningen handlar om gudinnors återkomst, efter ett tusenårigt förtryck där de varit dolda i de monoteistiska religionerna och i hela samhället. Vi har kommit till en plats där det inte längre är möjligt att återvända till de gamla formerna som bygger på ett hierarkiskt tänkande, orättvisor och utsugning av resurser. De dolda gudinnorna som framträder, bildar en allegori över ett nytt sätt att leva och väcker frågor om vilken civilisation vi vill skapa.

 

Öppettider för Händelsehorisonten.

Utställningen ”Dolda Gudinnor” är öppen på helger kl.11-16.

” Rött” Den 17-18 juli

”Orange” Den 24-25 juli

”Gult” Den 31 juli – 1 augusti

”Grönt” Den 7-8 augusti

”Blått” Den 14-16 augusti

”Indigo” Den 21-22 augusti

”Violett” Den 28-29 augusti.

Färgen sätter an tonen för dagen och fungerar som en klangbotten för varje helgs event på Konsthallen.


I samarbete med Jämtlands Läns Konstförening och Hammerdals konstförening
Utställningen ”Dolda Gudinnor” arrangeras med stöd av Sveriges Konstföreningar, Kulturrådet, Region Jämtland Härjedalen och Strömsunds kommun