Populära Kategorier
  • Inga kategorier

Gåxsjö Kulturdagar

15–23 juli 2017

ÅRETS TEMA 2017

Årets tema är ”Vid språkets gräns”
Gåxsjö kulturdagar om platsen, människan och kreativiteten.

Titeln till utställningen är hämtad från den recension Olle Granath skrev i samband med Torsten Anderssons utställning på Galleri Burén i Stockholm 1966. När han tio år senare ställer ut på Galleri Händer i Stockholm skriver Olle Granath: ”Under sitt sökande på djupet närmar han sig alltmer den gräns mellan människa och värld som är en till det yttersta spänd sträng. När man snuddar vid den sätts universum i darrning”.

Inom konstvärlden har mötet mellan konstnären, galleristen och recensenten varit själva grunden för konstlivet. För konstnären har galleriet varit den första platsen att kunna presentera sina arbeten i det offentliga rummet och det har sedan kunnat leda vidare mot möjligheten att kommunicera sina verk via konsthallar, museer och vid internationella konstmässor som de i Venedig, Kassel, eller Sao Paulo.

I vår tid då kommersialiseringen av kulturutbudet är så påtaglig vill Gåxsjö kulturdagar lyfta fram platsens betydelse i vår civilisation genom att utgå från det som Ingvar Åhrén kallade ”Det samiska rummet”.

Det samiska rummet betyder i det här fallet att se på vår omgivning inte enbart som en plats med ”naturresurser” utan en självständig plats med en egen inneboende historia som uttrycker närvaron av tidigare generationers erfarenheter och andlighet.

En sådan vacker plats finns i norra Jämtland. Det är byn Gåxsjö med en vacker träkatedral vid en av sina stränder.

 


Arrangeras av Jämtlands läns konstförening
i samarbete med Hammerdals konstförening,
Region Jämtland HärjedalenPersson Invest
och Gåxsjö Församling • Curator Gert Andersson