Populära Kategorier
  • Inga kategorier

HÄNDELSEHORISONTEN

PROGRAM

 

»Kvintessensen«
Tre adventshelger vid Händelsehorisonten

 


Lördag 1 december 2018

Dagens tema:
Generationerna talar till varandra

Dagens värd:
Riksdagsman Per Åsling

11.00
Per Åsling hälsar alla välkomna och inviger den nya konsthallen.

Mats Hurtig, skådespelare och kultursamordnare, berättar och samtalar med publiken om sin artonåriga verksamhet som dansarrangör på Östgården.

12.00
Undún (äldre jämtländska för måltid mitt på dagen)
Adventstallrik
”Jämtländskt Smörrebröd” från Olle Andersson, Sikåsbua.

13.00
Gert Andersson samtalar med publiken om tankarna bakom invigningsutställningen.

Invigningsdagen avslutas med att Inga Överström spelar en sats ur Bach´s tredje partita.

Utställningen är öppen till klockan 17.00

 


Söndag 2 december 2018

Dagens tema
Aernie / Eldstad

Dagens värd
Ordförande i Hammerdals konstförening
Margareta Grundström Vestman

11.00
Gert Andersson samtalar med publiken om utställningen Kvintessens utifrån dagens tema och i närvaro av fotografen Louisa Sundell och Lennart Fägerskiöld, båda medverkande i utställningen.

12.00
Undún (äldre jämtländska för måltid mitt på dagen)
Adventstallrik
”Jämtländskt Smörrebröd” från Olle Andersson, Sikåsbua.

13.00
Lars Fresk
Tillsammans med Lars Fresk får vi lyssna till en för Lars helt ny stråkkvartettensemble från USA, som Lars anser vara en av världens främsta. Samt höra ett av musikhistoriens märkligaste framföranden av Schuberts kvintetter, och hur det lät när Albert Einstein spelade Mozart!

Utställningen är öppen till klockan 17.00

 


 

Lördag 8 december 2018

Dagens tema
Vid språkets gräns

Dagens värd
Ordföranden i Jämtlands Läns konstförening
Ellen Hyttsten

11.00
Gert Andersson samtalar med konstvetaren Magnus Bons, skribent i Dagens Nyheter och redaktör för Konsten.net, utifrån dagens tema.

Magnus Bons är en framstående kännare av svensk och internationell samtidskonst.

12.00
Undún (äldre jämtländska för måltid mitt på dagen)
Adventstallrik
”Jämtländskt Smörrebröd” från Olle Andersson, Sikåsbua.

13.00
Melancholia – en konstnärlig symbol och kreativt tillstånd.
Madeleine Hatz berättar om sina konstverk Guld Eld och Franciskus Dräkt och samtalar med publiken. På svenska.

13.45
Utdelning av priset Vid språkets gräns.
Prisutdelare landshövding Jöran Hägglund
och Ellen Hyttsten ordförande i Jämtlands läns konstförening
Priset går till en arrangör, en konstnär och en skribent och i år är pristagarna:

Gun Persson
(postumt)
Utifrån en stor kärlek till sin hembygd skapade hon förutsättningar för möten, studier och kultur.
Vi har bett Karin Stierna ta emot priset och berätta om Gun Persson. Om Guns  betydelse för Karin själv, Gåxsjö och gåxsjöborna.

Margareta Stjerna
för ett djupt personligt konstnärskap starkt rotat i hennes hembygd.

Mats Göransson
för att han som lokalhistoriker har hjälpt Jämtland att förstå vad Jämtland är, släkter att lära sig om sitt ursprung, byar att lära sig om sin historia

Var och en av pristagarna får ett musikstycke uppspelat för sig av pianist Kristine Scholz.
Styckena som spelas är:
Till Gun Persson, in memoriam – Carl Johan Love Almqvist: Vendelas mörka lockar
Till Margareta Stjerna – John Cage: In The Landscape
Till Mats Göransson – Morton Feldman: Intermission 5

Utställningen är öppen till klockan 17.00

 


 

Söndag 9 december 2018

Dagens tema
Kärlek och solidaritet

Dagens värd:
Kulturentreprenör Tore Brännlund

11.00
Magnus Bons samtalar med Gert Andersson och publiken om utställningen utifrån dagens tema.

12.00
Undún (äldre jämtländska för måltid mitt på dagen)
Adventstallrik
”Jämtländskt Smörrebröd” från Olle Andersson, Sikåsbua.

13.00
Pianist Kristine Scholz spelar:
Peter Hansen, World news XXX (2001)
Lars Johan Werle, Attitudes (1965)
Olov Franzén, ur Cinque Bagattelli (2002)
Bartók-Allgén, Quem terra, pontus, sidera (1952)
Mats Persson, Campane I (1984) samt Exotiska fåglar i Henri Rousseaus djungel
Hans Otte, ur Das Buch der Klänge (1980-talet)
Johanna Magdalena Beyer, ur Dissonant counterpoint (1930-talet) samt ur Clusters (1930-talet)

14.00
Madeleine Hatz och Peter Lynch i ett samtal.
Space and Culture
Peter Lynch och Madeleine Hatz för ett samtal på engelska på temat Melancholia. De två har sedan 2015 ett pågående projekt där de samtalar om upplevelsen av rumslighet och rymd i olika kulturutövanden såsom måleri, musik, poesi och filosofi. Denna gång tittar de på en helvetesvision av  Bosch och Durer’s Melancholia.

15.00
Eivind Torp
Den Edvard Munch jag kände – en personlig berättelse
Kåseri

Utställningen är öppen till klockan 17.00

 


 

Lördag 15 december 2018

Dagens tema
En gåva

Dagens värd:
Karin Örnfjell

11.00
Karin Örnfjell samtalar med Gert Andersson om konstsamlaren Emma Margareta Berg Jonsson, som också var hennes mormor. En intelligenta, viljestark och kärleksfull kvinna, med en stark längtan efter bildning, skönhet, konst.Vi reflekterar också över varför människor samlar på konst. Ska vi t ex också börja byta konst med varandra?

12.00
Undún (äldre jämtländska för måltid mitt på dagen)
Adventstallrik
”Jämtländskt Smörrebröd” från Olle Andersson, Sikåsbua.

13.00
Mats Göransson och Peter Lucas Erixon.
Gert Andersson samtalar med Mats och Peter Lucas om bl a det jämtländska språket utifrån en nypublicerad essä av Peter Lucas Erixon, ur vilken han också läser. Samtalet kommer också  att beröra betydelsen för det jämtländska samhället av laga- och storskiftesrformerna.

Utställningen är öppen till klockan 17.00

 


 

Söndag 16 december 2018

Dagens tema
Vid händelsehorisonten

Dagens värd:
Grundare av Global Utmaning Kristina Persson

11.00
Gert Andersson samtalar med publiken om utställningen utifrån dagens tema.

12.00
Undún (äldre jämtländska för måltid mitt på dagen)
Adventstallrik
”Jämtländskt Smörrebröd” från Olle Andersson, Sikåsbua.

13.00
Kristina Persson reflekterar över demokratins framtid, politiken och vår tids stora utmaningar utifrån sina erfarenheter från femtio år i samhällstjänst. Kristina sammanfattar en del av slutsatserna i Yuval Hararis bok Tjugoen lektioner för det 21 århundradet och rapporten Idéer för ett bättre samhälle, sprungen ur ett nätverk av  trehundra samhällsforskare.

Inga Överström avslutar kulturdagarna med att spela Johann Sebastian Bach.

Utställningen är öppen till klockan 17.00

 


 

På initiativ av Gert Andersson i samarbete med Jämtlands Läns Konstförening och Hammerdals konstförening